Ajakiri “SALADUSED”, osas Müstilised Lood.

VIPULKUMAR KANSAR`I INTERVJUU TEEMAL JOOGA JA MÜSTIKA.1798403_588971157858795_707063786_n
Ajakiri “Saladused”, osas Müstilised Lood, avaldatud 01.03.2014.
Küsimused esitas Greta Kaupmees.
Inglise keelest tõlkis eesti keelde Airi Vipulkumar Kansar.

IMG_1592IMG_1586IMG_1587IMG_1588

 

 

 

 

 

Palun räägi üks müstiline lugu India joogidest, see võib olla mõni oma kogemus või siis kuuldud-loetud. (Elavad praanast toitudes, käivad sütel või vee peal, saavad olla kahes kehas, ravivad terveks parandamatuid haigeid jne.)
Milliseid imesid ja seletamatuid asju India joogid korda on saatnud?
Kas need on legendid või oled mõnda imet oma silmaga näinud?
Kuidas seletad neid imesid?
Mis on jooga fenomen?
Miks joogisid peetakse ülivõimetega inimesteks, ülivõimete saavutamine pole ju nende praktika eesmärk?
Mida jooga tänapäeval endast kujutab, kas selles on säilinud need vanad salapärased õpetused ja miks tänapäeva joogaharrastajad ei saa ülivõimeid?
Milleks tänapäeval jooga abiks on?
Kirjelda ka enda joogastiili ning jaga informatsiooni tundide toimumise aja ja koha kohta.

VIPULKUMAR KANSAR – JOOGA JA MÜSTIKA.

Alustaksin kõigepealt sellest, et mis asi see Jooga üldse on, sest seda kiputakse liialt müstifitseerima ja on see tekitanud palju eelarvamusi erinevate inimeste jaoks.
Jooga iseenesest tähendab ühendumist või sulandumist Jumalikkuse ehk Kõrgeima Energiaga. Selle ühendumise tulemus ehk vabanemine ( Mokša- sanskriti k.) on nagu mäetipp, mis on 1 ja ainus, kuid teid selle tipuni on ümber mäe palju ja neid teid võibki nimetada Jooga erinevateks teedeks. Seega on Jooga nagu paljude harudega teadus, mis pakub meile väga palju erinevaid võimalusi, et sinna mäetippu jõuda.
Jooga ise on tuhandeid aastaid vana teadus, kuid kõige vanemad teadaolevad kirjutised Jooga kohta on Patandžali Jooga Suutrad, seega on Joogal ka üks ja ühtne alus. Kui Hathayoga Pradipika on kirjutatud 14. Sajandil, siis Patandžali Jooga Suutrad on teadaolevalt kirjutatud 2. sajandil meie aja järgi. Seda, et tänapäeva inimesed teavad nii palju erinevaid Jooga “stiile”, tuleb vaid sellest, et iga Jooga koolkond või õpetaja läbi aegade on omandanud teatud meetodid, mida peab kõige olulisemaks oma teadmiste ja kogemuste kohapealt ja nende järgi on tekkinud ka vastav stiil või nimi, nagu Iyengar Jooga, Šivandanda jooga, Bikram Jooga, Bihari Jooga kool jne… neid on palju, palju. Ka mina nimetasin oma joogatunnid enda nime järgi- Vipul Jooga. Materjali on väga palju ja kõike seda ei jaksa üks inimene oma ühel eluajal omandada või praktiseerida (seda pole ka vajagi) ning seega tuleb teha enda jaoks valik, mis on minu jaoks oluline, millele kõige enam keskenduda. Erinevatele inimtüüpidele , inimeste arusaamadele ning inimese vaimsele arengule vastavalt sobivad erinevad Jooga meetodid. Näiteks sobib osadele inimestele just kõige rohkem Bhakti Jooga, millest on kõige rohkem juttu India püharaamatus Bhagavad Gita`s ja mis tähendab Jumala teenimist ehk absoluutset alistumist Jumalale. Lauldakse (loetakse) mantraid, pühendatakse kogu oma tegevus ja selle viljad Jumalale. Läbi sellise Jooga praktiseerimise alistatakse ego, iha ja muud takistused (KLEŠA`d)valgustumise teel. Siis on jälle üks hoopis teine näide Karma Joogast, mida viljeles kuulus Ema Teresa. Karma Jooga on isetu teiste teenimine ja selle tegevuse läbi põletatakse oma eelnevate elude karmad ja jõutakse vabanemiseni ehk “mäe tippu”. Kellel on väga teadmistejanuline vaim, sellele sobib Jnana Jooga(Džnana Jooga).See on teadmiste ja tarkuste Jooga. Läbi veedalike õpetuste omandatakse teadmisi Tegelikust Tõest ja saavutatakse vabanemine kannatamistest läbi Teadlikkuse. Paljud suured meistrid soovitavad Ülima Teadlikkuse saavutamiseks tegeleda vaid Dhyana Joogaga ehk mediteerida. Meditatsiooni praktika tulemusena saavutab inimene Sügavaima Tõe kogemuse, mida ei suuda kirjeldada ükski raamat ega Sõna. Selleks , et inimene suudaks istuda kaua ühe koha peal, ilma väsimata ja ebameeldivusi tundmata, tuleb treenida keha. Siin tulebki oluliseks teekonnaks Raja (Radža) Jooga, mis käsitleb endas Asanaid ehk Jooga asendeid. Läbi asendite praktiseerimise distsiplineerib ja arendab inimene oma keha ja vaimu ning treenib keha vastupidavaks pikaajalisteks Meditatsioonis istumisteks. Meditatsiooni eesmärk on jõuda Samadhi`ni, mis on meditatsiooni ülim seisund ehk kogu Jooga eesmärk.
Ise pean just Patandžali Joogat oma praktikate peamiseks allikaks ja inspiratsiooniks, kuna Patandžali pani aluse just kõikehõlmavale Ashtanga Joogale, mis on tulnud sanskritikeelsetest terminitest: Ashta= kaheksa ja anga= jäse ehk 8-jäsemelist või astmelist Joogat. Need kaheksa astet on järgmised:
1. YAMA: Moraalsed piirangud ja juhtnöörid igapäevaeluks (tähtsad käsud, mis ülemad, kui usutunnistus, geograafiline päritolu, vanus ja aeg). Need on: 1) AHIMSA- vägivallast hoidumine. Joogi ei tohi olla kellegi elusolendi suhtes vägivaldne, ei mõtetes, sõnades ega tegudes (siinhulgas on oluline näide taimetoitlus, sest kõigil elusolenditel, kes on sündinud, on samasugune hing ehk Atma ning põhjustades kannatusi teisele elusolendile, põhjustad neid ka automaatselt iseendale) , 2) SATYA- heasoovlik tõde, 3) ASTEYA- varastamisest hoidumine, 4) BRAHMACHARYA- suguelust hoidumine või siis (abieluinimestel) mõõdukus selles (mõttetult raisatud seeme on raisatud elujõud-OJAS) ning 5) APARIGRAHA- ahnusest hoidumine, mõõdukus.
2. NIYAMA: Eetiline ja isiklik käitumine, mis hõlmab järgmist: 1) SAUCA- seesmine ja välimine puhtus, 2) SANTOŠA- meelerahu, 3) TAPAS- enesedistsipliin, mis väljendub mõttes, sõnas ja tegudes, 4) SVADHYAYA- vaimse mina tundmaõppimine ja veedalike tekstide uurimine, mis ühtlasi hoiab meeled kõige puhtamas seisundis – SATTVA ning 5) IŠVARAPRANIDHANA- pühendumine Jumalale. (Oma eelistusel valitud Jumalik eeskuju- ISHTA-DEVATA- nagu Krishna, Shiva, Buddha, Jeesus jne.)
3. ASANA: Jooga asend, mis tagab nii füüsilise kui ka vaimse tasakaalukuse ja kerguse läbi tšakrate ehk kehasasetsevate energiakeskuste stimuleerimise. Asanate valdamise peamine eesmärk on istuda mugavalt pikaajalises meditatsioonis, ilma et keha väsiks ja hakkaks takistama keskendumist.
4. PRANAYAMA: Hingamise kontroll, mis häälestab keha ja meeled keskendumise jaoks sobivateks tööristadeks. Kontrollides oma hingamist, kontrollid oma meeli.
5. PRATYAHARA: Meelte järjekindel ja tedvustatud kontroll, meeleliste naudingute/kannatuste alistamine. Meelelistest kogemustest eemaldumine.
6. DHARANA: Keskendumine (teadvuse täielik koondamine ühte punkti või ülesandele).
7. DHYANA: Meditatsioon ( katkematu keskendumisvoog).
8. SAMADHI: Jooga põhieesmärgile, eneseteostusele viiv ülim seisund, viibides väljaspool teadvuse piire. Puuduvad Kleša`d ehk takistused nagu ego, emotsioonid ning on vaid puhas õndsusesolemine. Karmilised seemned on põletatud. Joogi võib omal vabal soovil ekisteerida veel maises kehas, enda kaastundest lähtuvalt kannatavate inimeste suhtes (Boddhisattva), kuid võib jäädavalt sulanduda Kõiksusega nagu veetilk ookeaniga. Eelmised 7 astet on ettevalmistus sellele 8.-le astmele.
Ideaalis on oluline praktiseerida kõiki neid astmeid, kuid tänapäeva elutempo või elustiil (eriti läänemaailmas) ei võimalda meile piisavalt aega kõigeks, seega on võimalus valida endale sobiv aste või sobivad astmed, mida oma elustiili juures järjekindlalt praktiseerida. Patandžali kirjeldab Kriya Joogat, kui täiesti piisavat Samadhi`ni viivat teekonda: “ Tapah-Svadhyayesvara-Pranidhanani Kriya-Yogah.” Kriya Jooga- teekond, mis hõlmab endas enesedistsipliini ( TAPAS), SVADHYAYA- vaimse mina tundmaõppimine ja tekstide uurimine ning IŠVARAPRANIDHANA- pühendumine Jumalale. (Need on siis 8-astmelise Jooga, 2. astme –NIYAMA-3 viimast punkti.)
Tänapäeva läänemaailmas on kõige tuntum ja enamlevinud Jooga siiski Raja (Radža) Jooga ehk 8-astmelise Jooga 3. Aste- ASANAD. Asanaid ehk Jooga asendeid praktiseeritakse just peamiselt enese tervise, heaolu ja füüsilise vormi huvides, kuigi see pole just Jooga peamine eesmärk. Patandžali kommenteerib seda nii, et ilma Yama ja Niyama`ta on Jooga asendid lihtsalt gümnastika. Siinkohal tekibki küsimus iseendale:
MIS ON JOOGA MINU JAOKS? See, kuidas keegi Joogast aru saab, on juba tema vaimse evolutsiooni küsimus. Kui inimene hoolib ainult oma välisest kestast , tahab omada ilusat lihastes keha ja esineda põnevate painutustrikkidega, on selge, et see inimene on alles sügavas unes. Iseenesest ju pole ilusal , tervislikul kehal midagi viga ja kõik on õige, aga miks see just tähendab „sügavas unes“ olemist, siis sellepärast, et see on suuremas plaanis sama mõttetu tegevus nagu investeerida oma lühikest eluiga rannale ehitatud liivalossidesse , mille meri kiirelt ära pühib. Kiindumine oma kehasse garanteerib meile jätkuvad kannatused. Iga elusolend siin ilmas kannatab, vähem või rohkem, füüsiliselt või vaimselt, aga kannatab. Kui on nauding, siis sellele järgneb ka kannatus. Nautimine ja kannatamine on ühe mündi kaks erinevat külge ja käivad alati koos. Ühel hetkel tekib küsimus, kas see peabki nii olema? Kas seda saaks kuidagi muuta? Kuidas pääseda kannatustest? Number üks kannatuste põhjus ongi Teadmatus ehk siis Teadlikkuse puudumine . See on viljakaks põlluks teisele neljale kannatuse-allikale: Ego, Iha, Vastumeelsus ja Elu külge klammerdumine. Teadmatus on just see, mis muudab inimese tegeliku õndsa , puhta ja igavese olemuse millekski, mis on valuline, ebapuhas ja ajutine. Iha tekitab vastumeelsust, sõltuvust, viha, armukadedust. Elu külge klammerdumine on põhjustatud hirmust surma, vanaduse ja haiguste ees, sest alateadlikult mäletavad elusolendid oma eelmiseid surmahetki ja need pole kunagi meeldivad. Ja et elus püsida, on inimene võimeline ületama igasuguseid piire, kaotades moraalitunnetuse ja luues halba karmat. Kogu need elu ja surma tsüklid(SAMSARA) kestavad täpselt niikaua, kui kaua me karmat tekitame. Karma on väljend, mis tuleneb Sanskriti keelest ja tähendab tegevust ehk aktsiooni, millele järgnevad viljad ehk re-aktsioon. Selleks aktsiooniks on Mõte, Sõna või Tegevus ja kõigele järgneb re-aktsioon. See just jätkubki niikaua, kuni me õpime valitsema oma mõtteid, keelt ja tegevusi ning ei loo enam neid karmilisi vilju. Näiteks keegi inimene tuleb ja ütleb teise inimese suunas midagi solvavat, ego-riivavat ja see teine inimene ei reageeri sellele ning temas ei tekita see mingeid tundeid, sest ta on Teadlik oma egost ja selle olemusest, siis karmat loob endale vaid see halvasti-ütleja ning teine inimene on sellest karmast vaba. Kui aga too teine inimene saab kurjaks öeldu peale ja ütleb veel halvemini vastu, siis on ta oma teadmatusega loonud karma, mille eest on vastutav vaid tema ise. Sellised proovilepanekud toimuvad meie kõikide elus igapäevaselt.
Ainult teadmised meid ka ei aita, sest selles võib peituda järjekordne lõks. Teadmised võivad hakata toitma ego, mille käigus inimene hakkab nautima sotsiaalset positsiooni, heakskiitu, komplimente, tähelepanu ja võib hakata isegi võimu kuritarvitama. Seegi ei vii meid kannatustest eemale. Karma-seadusega on sama lugu nagu gravitatsiooniseadusega, kas usud sellesse või mitte, aga ta on alati olemas.
Terve India on täis selliseid Pühamehi. Üks on rohkem teostunud kui teine. Neil on omad telekanalid, ašramid, tuhanded järgijad. Paljudes ašramites liiguvad ringi suured rahad, poliitika ja korruptsioon. Paljusid neist saadavad suured skandaalid. Väga raske on jääda sellistes tingimustes kindlaks tegelikele vaimsetele väärtustele ja eesmärkidele. Vaimsusest on tekkinud suur meelelahutusäri- šõubisnes. See kõik ajab inimesi segadusse. Igaüks jagab oma tõde. Müüakse ja reklaamitakse müstikat, et inimese igavesti janusele mõistusele toitu pakkuda, aga mis tegelikult seda inimest ei aita. Lihtsameelsed usuvad ja loodavad ikka, et tuleb keegi väljaspoolt ja aitab ning õnnistab teda igasugu teadmiste ja võimetega. Näiteks õnnistab teostunud pühamees oma järgijat Šaktipat`iga(valgustunu puudutus, mis kingib Ülima Teadlikkuse ja selle läbi Vabanemise), mis on iseenesest võimalik, aga see eeldab juba sinu karmilise pagasi seost selle võimalusega ja sellele lootma jäädes võidakse veel kauaks sellesse kannatusterohkesse elu-surma tsüklite nõiaringi jääda. Ainult inimene ise saab end kindlapeale aidata. Muutused ehk transformatsioon kookonist liblikaks algab ikkagi enesest. Selleks peab pingutama, enesega tegelema. Tänapäeva elu on muutnud inimesed ülimalt mugavaks ja laisaks. Ei taheta pingutada. Kurdetakse ja hädaldatakse küll kannatuste üle, aga samas peidetakse end tegeliku Tõe eest veel sügavamale lõksudesse. Vajadus seltskonna järele,vältimaks igavlemist (iseendaga jäämist) virtuaalmaailm, televiisor, meelemürgid nagu alkohol, narkootikumid jne… See viib tähelepanu olulisusest mitteolulisse, mis omakorda on viljakaks põlluks Teadmatusele ehk Teadlikkuse puudumisele.
Üks suurimaks lõksudest on meelelahutus. Vaimsed otsijadki tahavad näha üleloomulikke võimeid, imesid. Jah, usun küll, et Jooga praktikatega on võimalik saavutada üleloomulikke võimeid (SIDDHI`d), mis on tavamõistuse jaoks ime või müstika, kuid teostunud Joogi (isik, kes tegeleb Jooga praktikatega) ei pea vajalikuks oma saavutatud võimeid kellelegi tõestada või avalikkuses esitleda. Jooga eesmärk on vaadata enda sisse, mitte endast välja. Kui keegi esineb avalikkuses nende võimetega, siis pole see isik ikkagi veel üle oma maistest vajadustest. Seda tehakse, kas rahasaamise eesmärgil või toidetakse oma ego. Jooga motoks on Citta-Vritti-Nirodha (Mõistuse/Meelte Lainete Peatamine/ Vaigistamine).
Vastus küsimusele, kas ma olen kohanud imevõimetega joogisid ja näinud neid imesid pealt, oleks minu poolt, et see pole minu jaoks absoluutselt oluline. Mustkunstnikke kohtab Indias palju. Nad ei ole vabad illusioonist. Nende trikid ei eruta mind. Olen näinud raskeid askeese praktiseerivaid joogisid. Usun, et nad saavutavad sellega palju, kuid usun ka, et on võimalik saavutada ilma selliste ekstreemsusteta. Tegelikud müstikud (teostunud joogid) oma võimeid ei reklaami ja nad liiguvad meie seas samamoodi ringi nagu tavalised inimesed ja sa ei tea iial, kes millekski võimeline on. Või siis on nad eraldunud piirkondadesse, kuhu tavainimese jalg iial ei satu, väljaarvatud juhul, kui ta on karmiliselt ära teeninud sellise õnnistatud kohtumise. Samasugune õnnistus on ka see, kui sul on vaimne õpetaja(GURU), kes sind armastusega juhendab ja sulle saladused avalikuks teeb ning see on nii püha ja isiklik, et sellest ei pasundata avalikkusele, kes ei oska hinnata selle kogemuse väärtust. See on sinu ja sinu Õpetaja vaheline asi ning sa saad seda vaid ise kogeda. Minu abikaasa on mulle rääkinud oma sellisest isiklikust kogemusest ja ma usun teda, kuid minu jaoks see ei muuda midagi. See on tema isiklik kogemus ning minu jaoks on see sama nagu teada näiteks, mis on suhkruroomahl, aga ilma, et oleksin seda iial proovinud. See on kuiv teadmine ja sellel puudub minu jaoks isiklik kogemus, edasiviiv jõud. Huvitavaks jutuajamiseks ehk alati näljase vaimu toitmiseks on see muidugi põnev. Et tegelikku müstikat ise kogeda, peab pöörduma enesesse. Tegelema iseendaga igapäevaselt, et saada teadlikuks ja murda läbi neist illusiooni-kardinatest. Illusioon ehk Maya(Maaja) on väga võimas jõud ja inimene on selle ees nagu kärbes orkaani ees. Isegi väga kaugelejõudnud joogid võivad libastuda ning ikka ja jälle uuesti sündida. Sellisel juhul on nad saavutanud hea karma kaasa uueks eluks. Krišna seletab seda Bhagavad Gita`s nii, et ebaedukas joogi, see, kes ei sooritanud oma ülesannet senisel elu teekonnal, pälvib taassünni heasse perekonda või lausa joogide perekonda. Sellisel juhul „see isik saab tagasi oma nägemuse eelmisest elust, mis aitab tal taas jõuda tagasi täiuslikkuse teekonnale sealt, kust ta viimati pooleli jäi.“ (VI. 41-43).
Patandžali leiab, et kõikvõimalikud müstilised võimed, mis kaasnevad joogalike praktikatega, isegi kui joogi ise neid ei ihalda, on takistuseks saavutamaks Jooga tõelist eesmärki, kuna need sisaldavad endas riski meelitada joogi taas maiste, meeleliste kogemuste juurde. Need võimed on küll suured saavutused väljapoole suunatud vaimu jaoks, aga takistused saavutamaks Samadhi`t. „Targad räägivad siddhi`dest kui takistustest; need on hilinemise või tagasilöögi põhjuseks neile, kes praktiseerivad Joogat selle kõige kõrgemal tasemel“ (Bhagavata Purana, XI.15.33). „Joogi, kes on teelt kõrvale eksinud tänu oma müstilistele võimetele, ei ole otseloomulikult „sooritanud eksamit“ eraldumisest oma meelelistest kogemustest, nagu nõutud tõsistes Jooga praktikates. (Nõnda kommenteerivad siddhi`sid Vyasa ja Vacaspati Mishra „Patandžali Jooga Suutrates“.)
Patandžali oma Jooga Suutrates pühendab terve mahuka peatüki müstilistele võimetele, kus ta ka ühtlasi seletab neid lahti aatomi-tasandini, kuid mina siinkohal annan lühiülevaate neist kaheksast siddhist:
1. Anima (Kahandamine)- Võime muuta oma keha aatomi suuruseks ja mahtuda/siseneda igale poole, kuhu hing ihaldab.
2.Laghima (Kergus)- Võime muuta oma keha nii kergeks, et ollakse suuteline kõndima vee peal või ämblikuvõrgul.
3. Lahima (Suurendamine)- Võime muuta oma keha nii suureks, kui hing ihaldab.
4. Prapti (Saavutus/oskus)- Võime saavutada /osata , mida iganes hing ihaldab, kasvõi katsuda kuud sõrmeotsaga, nagu Vyasa kommenteerib.
5. Prakamya (Tahte vabadus /vaba tahe )- Võime läbida igasugused takistused oma ihade teel, näiteks sukelduda maasse nagu vette, nagu Vyasa kommenteerib.
6. Vasitva (Valdamine/meisterlikkus)- Võime kontrollida 5 suurt elementi (eeter, õhk, tuli, vesi, maa) ja nende omadusi ning see läbi ka kontrollida teisi elusolendeid. (Näiteks siseneda teise kehasse mingiks ajaks)
7. Ishitrtva (Jumalikkus)- Võime kontrollida oma välist ilmumist, kadumist (nähtamatuks muutumist) ja elementide muundamist /ümberkujundamist.
8. Yatra-kamavasayitva- Võime manipuleerida elementidega vastavalt oma kujutlusvõimele.
Patandžali üle on imestatud, et miks ta siis nii palju tähelepanu pööras nendele müstilistele võimetele, kui need pole nii tähtsad või on lausa ohtlikuteks komistuskivideks Jooga eesmärgi poole püüdlevale joogile. Patandžali leiab, et tema jaoks on oluline informeerida Jooga eesmärgi poole püüdlevat joogit kõikvõimalikest sümptomitest, millega too oma teel kokku võib puutuda, et vältida ohte ja mitte lasta end teelt kõrvale juhtida. Siddhid-müstlised võimed on loomulik kõrvalnähe sellel teekonnal, kuid nad siiski kuuluvad veel kannatuste reaalsusesse, sest nende olemus või ulatus on siiski maine ehk allub meelelistele kogemustele. Samuti ei ole siddhid Samadhi põhjuseks, vaid eristav teadmine, et Ego (Ahamkara)ja Intellekt (Buddhi) ei ole Tõeline Olemus/Hing (Puruša).
Vaadake uuesti läbi, mida hõlmavad endas Yama ja Niyama ning mõtisklege, kui palju inimesi tegelikult suudab seda kõike järgida, eriti tänapäevases maailmas ja tänapäevaste elustiilide ning mõttemallide juures…… Ilma selleta(Yama-Niyama) ei ole valgustumist, müstilisi võimeid ega Joogal üldse mingit sügavamat tähendust. Yama ja Niyama (hoolimata usust, geograafilisest päritolust, vanusest ja ajastust), ongi kogu Jooga aluskihiks. Ühtlasi on see ka ainus väljapääs kannatustest. Jätke meelde- naudingud ja kannatused käivad alati käsikäes.
Kes on huvitatud Joogalikest teadmistest ja kogemustest, kas siis lihtsamal või sügavamal tasandil, on oodatud minu Joogatundidesse, mis toimuvad laupäeviti , kell 11:30-13:00 , Stuudio How`s (Liivalaia 11, 3-korruselise rohelise puumaja 3. Korrusel, Swedbank`i peahoone vastas). Saab kokkuleppida ka eratundide asjus. Registreerimine E-maili teel : info@vipulyoga.com või tel.: 588 44 180.
Rohkem informatsiooni VipulYoga ja erinevate muudatuste kohta leiate VipulYoga kodulehelt: www.VipulYoga.com
Satyam Shivam Sundaram (Tõde on Igavene ja Ilus)!