HEA TEADA JOOGAST

Kuna maailmas on nii palju materjale ja infot Joogast, erinevatest Jooga meetoditest või teekondadest, otsustasin koguda kokku olulised ja praktilised õpetused nendest paljudest erinevatest meetoditest. Need õpetused, mille olen välja valinud, aitavad meid meie igapäevases elus. Vaimselt, füüsiliselt ja hingeliselt. Pole vahet, milline on sinu töö või positsioon, vanus või sugu, need teadmised on sulle väga kasulikud.

Olen tänulik kõikidele suursugustele Joogidele, kes meieni need teadmised ja praktikad on toonud.

Om.

www.VipulYoga.com

www.VipulYoga.com

5 JOOGA MEETODIT.

Selleks, et arendada ühes keha füüsilist, vaimset ja hingelist osa, soovitatakse Jooga praktikas ühendada 5 erinevat meetodit:

Raja Jooga. (Radža Jooga. Raja iseenesest tähendab kungingas, ehk siis kuninglik Jooga. )

Meelte ja keha kontrollimise teadus, kasutades Jooga asendite ja hingamistehnikate praktiseermist.

Bhakti Jooga.

See on pühendumise Jooga ja sobib eriti hästi inimestele, kes on oma loomult emotionaalsemad. Jumaliku armastuse kehastust kogetakse läbi palvete, teenimise ja rituaalide. Väga oluline osa siin on just mantrate laulmisel või kordamisel.

Jnana Jooga. (Džnana Jooga)

See on teadmiste ja tarkuste Jooga ja sobib eriti intellektuaalsetele inimestele. Jnana Jooga põhineb Vedanta filosoofial, mis õpetab vaatlema ja analüüsima enda õige loomuse olemust, et õppida ära tundma Ülimat Mina (üliteadvus) endas ja teistes elusolendites.

Karma Jooga.

See on Jooga läbi isetu teiste teenimise ja sobib eriti hästi aktiivsetele ja temperamentsetele inimestele. Karma Jooga eeldab seda, et oma tegudest ei oodata vilju nagu edu või autasu ja see puhastab südant ning kahandab ego. Parim enese ettevalmistus vaikseks meditatsiooniks.

Dhyana Jooga.

Raja Jooga põhiline praktika ongi vaikne meditatsioon, mille käigus kehalised ja vaimsed energiad lõpuks transformeeruvad spirituaalseks energiaks. Meditatsiooni käigus inimene puhastub nii füüsiliselt kui vaimselt.

 

 

HATHA JOOGA– Päikese ja Kuu energiate tasakaalustamine kehas. HATHA: HA- Päike, THA-Kuu.

5 TÄHTSAT PRINTSIIPI HATHA JOOGAST :
1. Õiged harjutused – JOOGA ASENDID ehk AASANAD.
2. Õige hingamine – PRANAYAMA.
3. Õige lõdvestumine – SAVASANA.
4. Õige toitumine – TAIMETOITLUS.
5. Positiivne mõtlemine ja meditatsioon – DHYANA.

 

 

8-ASTMELINE JOOGA – ASHTANGA JOOGA.

Jooga ise on tuhandeid aastaid vana teadus, kuid kõige vanemad teadaolevad kirjutised Jooga kohta on Patandžali Jooga Suutrad. Kui Hathayoga Pradipika on kirjutatud 14. sajandil, siis Patandžali Jooga Suutrad on teadaolevalt kirjutatud 200. aastal meie aja järgi. Patandžali pani aluse just kõikehõlmavale Ashtanga Joogale, mis on tulnud sanskritikeelsetest terminitest: ASHTA= kaheksa ja ANGA= jäse  ehk 8-jäsemeline või astmeline  Jooga.  Patandžali ütleb, et ilma Yama-Niyama`ta on Jooga asendite praktika lihtsalt gümnastika. Seega, on Yama-Niyama kogu Jooga praktikate aluseks.  Kaheksa astme järjekord on ka kindlasti oluline, sest Samadhi on Jooga põhieesmärk ja kui eelnevaid astmeid ei praktiseerita, siis sinna põhieesmärgini ei ole võimalik jõuda.

Need kaheksa astet on järgmised:

1. YAMA: Moraalsed piirangud ja  juhtnöörid igapäevaeluks (tähtsad käsud, mis ülemad, kui usutunnistus, geograafiline päritolu, vanus ja aeg) Need on:  1) AHIMSA– vägivallast hoidumine. Joogi ei tohi olla kellegi elusolendi suhtes vägivaldne, ei mõtetes, sõnades ega tegudes (siinhulgas on oluline näide taimetoitlus, sest kõigil elusolenditel, kes on sündinud, on samasugune hing ehk Atma ning põhjustades kannatusi teisele elusolendile, põhjustad neid ka automaatselt iseendale) , 2) SATYA– heasoovlik tõde, 3) ASTEYA– varastamisest hoidumine, 4) BRAHMACHARYA– suguelust hoidumine või siis (abieluinimestel) mõõdukus selles (mõttetult raisatud seeme on raisatud elujõud-OJAS) ning  5) APARIGRAHA– ahnusest hoidumine, mõõdukus.

2. NIYAMA: Eetiline ja isiklik käitumine, mis hõlmab järgmist: 1) SAUCA– seesmine ja välimine puhtus, 2) SANTOŠA– meelerahu, 3) TAPAS– enesedistsipliin, mis väljendub mõttes, sõnas ja tegudes, 4) SVADHYAYA– vaimse mina tundmaõppimine ja veedalike  tekstide uurimine, mis ühtlasi hoiab meeled kõige puhtamas seisundis – SATTVA  ning 5) IŠVARAPRANIDHANA– pühendumine Jumalale. (Oma eelistusel valitud Jumalik eeskuju- ISHTA-DEVATA- nagu Krishna, Shiva, Buddha, Jeesus jne.)

3. ASANA: Jooga asend, mis tagab nii füüsilise kui ka vaimse tasakaalukuse ja kerguse läbi tšakrate ehk kehasasetsevate energiakeskuste stimuleerimise. Asanate valdamise peamine eesmärk on istuda mugavalt pikaajalises meditatsioonis, ilma et keha väsiks ja hakkaks takistama keskendumist.

4. PRANAYAMA: Hingamise kontroll, mis häälestab keha ja meeled  keskendumise jaoks sobivateks tööristadeks. Kontrollides oma hingamist, kontrollid oma meeli.

5. PRATYAHARA: Meelte järjekindel ja tedvustatud kontroll, meeleliste naudingute/kannatuste alistamine. Eemaldumine meelelistest kogemustest.

6. DHARANA: Keskendumine (teadvuse täielik koondamine ühte punkti või ülesandele).

7. DHYANA: Meditatsioon ( katkematu keskendumisvoog).

8. SAMADHI: Jooga põhieesmärgile, eneseteostusele viiv ülim seisund, viibides väljaspool teadvuse piire. Puuduvad Kleša`d ehk takistused nagu ego, emotsioonid ning on vaid puhas õndsusesolemine. Karmilised seemned on põletatud. Joogi võib omal vabal soovil ekisteerida veel maises kehas, enda kaastundest lähtuvalt kannatavate inimeste suhtes (Boddhisattva), kuid võib jäädavalt sulanduda Kõiksusega nagu veetilk ookeaniga. Eelmised 7 astet on ettevalmistus sellele 8-le astmele.

 

INIMESE 5-TASANDILINE OLEMUS.

Inimese olemus on 5-tasandiline. Iga tasand eristub teistest selgelt nii oma ülesehituselt kui funktsioonidelt, kuid kokku moodustavad nad jagamatu terviku. Viis tasandit asetsevad holistiliselt ehk terviklikult üksteise sees, mida sissepoole, seda peenem keha.

1. Esimene, kõige välimine tasand on inimese FÜÜSILINE KEHA ja sellega seotud aistingud. Taittiriya-Upanišadis nimetatakse seda TOIDUKESTAKS ( sanskriti keeles ANNAMAYAKOŠA).

2. Järgmine tasand on VITAALNE KEHA. See tasand on seotud hingamisega (sanskriti keeles PRANAMAYAKOŠA), mille toel ringleb meie kehas ka eluenergia- praana. Enamasti avaldub elujõud inimese elus kõikvõimalike emotsioonidena, mis annavad energia ja suuna ka tema tegevustele.

3. Kolmas on mentaalne tasand, kus ilmneb MÕISTUS ehk MANAS ( sanskriti keeles MANOMAYAKOŠA). Selle juurde kuuluvad mõtlemine, meenutamisvõime, mälu ja kujutlusvõime.

4. Mõistusest veelgi peenem tasand on PUHAS INTELLEKT. Seda tasandit iseloomustab eristamisvõime, teadlikkus (ma tean), taip, arukus, intuitsioon ja inspiratsioon ning seda on nimetatud ka TARKUSE KESTAKS või KEHAKS ( sanskriti keeles VIJNANAMAYAKOŠA).

5. Viimane, kõige sisemine tasand on VAIMNE KEHA. Seda nimetatakse ka kõrgeimaks minaks, mõnikord ka – olemasolu. See on sõnadeta, mõteteta, ettekujutusteta ja tunneteta olemine ja teadmine: mina olen. Upanišadides nimetatakse seda ka RÕÕMSUSE KEHAKS ( sanskriti keeles ANANDAMAYAKOŠA): kui inimene on iseendana, hakkab ta kogema temast endast lähtuvat rõõmsust, mis kuulub olemasolu juurde.

Need 5 tasandit on omavahel hierarhilises seoses: kõrgeim on vaimne, siis intellekt, siis mentaalne, siis vitaalne, siis füüsiline. Sellisel vaatel ei ole aga ainult vaimne või religioosne taust – see on ennekõike praktiline. Inimene ise, kasutades intellekti, saab kujundada ja mõjutada oma sisemaailma ja selle erinevaid tasandeid. Inimese sisemaailma juurde kuuluvate vahendite teadlik valdamine ongi Jooga tehnikate eesmärk.