MANTRAD

Mantra on silp, sõna, lause või heli, mida kasutatakse paljudes idamaistes religioossetes praktikates ja vaimsetes tehnikates meditatsioonil teadvusseisundi muutmiseks läbi jumalate ülistamise või suunamiseks, loitsimiseks, palveteks jne.
Mantra võib olla tähenduseta puhas heli või vibratsioon (nagu “Om”), aga ka tähendusrikas mõte või väljend.
OM :
Hindu pühim mantra Aum (OM) on lõpmatuse sümbol. Väidetavalt on Aum kõrgeim mantratest, olles kõikide mantrate põhituumaks. On öeldud ka, et kogu loomisprotsess algas helist Aum (OM).
Aum sümboliseerib Brahmanit, lõplikku tõelisust. Kujutab hindu põhiliste jumalate kolmikut -Brahmat, Vishnut ja Shivat:

A on loomine, Brahma
U on säilitamine, Vishnu
M on hävitamine või lahustamine, Shiva
Hinduismis on tuhandeid erinevaid jumalusi ja sellega seoses ka tuhandeid erinevaid mantraid. Erinevate mantratega pöördutakse erinevate jumaluste poole või taodeldakse erinevaid soove.
Näiteks budistide põhiline mantra- Om Mani Padme Hum– on mantra , millega taodeldakse Kõrgema Väe õpetust või suunamist.
Krišnaiitide (Jumal Krishnale pühendunute) põhiline mantra on Mahamantra ehk Suurmantra- Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Selle pideva kordamisega hoitakse oma meel puhtana ja keskendununa Krishna teadvuses.
Universaalse Ema palvet kasutatake palju, kui on vaja kaitset, abi , kõike , mida saab ühelt Armastavalt Kõikvõimsalt Emalt paluda… või ka lihtsalt Teda ülistada ja sellega oma ego allutada ja meel puhtana hoida.

Gayatri mantra.
Om Bhur Buvaha Svaha
Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dheemahi
Dhiyo Yonaha Prachodayath

Rig Veda (10:16:3)

Iidsetesse mantratesse on põimitud võimas vägi ja paljusid nendest tuleks väga oskuslikult või teadlikult kasutada. Harmoonilised ja rahustavad helid omavad ravivat toimet, ebakõlalised helid mõjuvad destruktiivselt. Mõttel, Sõnal ja Helil on võimas Vägi.
Mantraks võib nimetada ka lihtsat lauset, nt. “Ma olen õnnelik” ja kui seda pidevalt korrata, siis sellelgi on võimas mõju ja inimene tunnebki end õnnelikult.
Jooga praktikates võib kasutada 2 olulist mantrat: üht nendest alguses- Dhyana Sloka´d(meditatsiooni värsid),lühidalt-Gajananam ja teist lõpus- Om Tryambakam (Maha Mritunjaya mantra).

ALUSTAMISE MANTRAD.
Meele ehk vaimu häälestamine keskendumise, õppimise, kogemise ja mõistmise lainele.
Joogatunni alguses korratakse mantraid, et tõsta ruumi energiataset, lõdvestuda ja viia oma meel kõrgema vibratsiooni tasandile. Need mantrad on pärit iidsest, pühast Sanskriti keelest. Läbi nende mantrate kordamise me äratame järgnevate jumaluste vaimse Väe: Ganesha (elevandi peaga poiss-Jumal, Jumalanna Parvati ja Jumal Shiva poeg), Subramanya( Ganesha vend), Jumalanna Saraswati ( Tarkuse ja annete jumalanna), Guru ehk vaimne õpetaja ja Jumalanna Durga.
Ganesha mantrate kordamine igasuguste ettevõtmiste alustamisel eemaldab kõikvõimalikud takistused- nii sisemised kui välised.
Subramanya mantrate kordamine annab meile energiat , et suuta piisavalt edasi pingutada oma praktikates ja üle saada madalavibratsioonilistest mõjudest meie meeltes nagu laiskus, kadedus jne.
Korrates aga Jumalanna Saraswati mantraid, saavutame paremad , sügavamad teadmised ja mõistmise, tänu Tema õnnistusele.
See on juba iidne Jooga traditsioon, et äratada mantrate teel ka meie Guru ehk Vaimne Õpetaja ja teised Suured Meistrid enne meie olemasolu. Nende õnnistused ja juhendus aitavad meil paremini saavutada suurepäraseid tulemusi meie praktikates. See on ka üks põhilisi põhjuseid, et jooga õpetused täna meile kättesaadaval on ja aina edasi elavad.
Viimaseks on mantrad Jumalanna Durgale- Jumalik Ema, kes esindab Universumi Ülimat Naisenergiat.

Dhyana Sloka´d(meditatsiooni värsid),lühidalt- GAJANANAM:
Om. Om. Om.

Gajananam Bhutaganadi Sevitam
Kapitta Jambu Phala Sara Bhakshitam
Uma Sutam Shokavinasha Karanam
Namami Vigneshvara Pada Pankajam

Shadananam Kunkuma Raktavarnam
Mahamatim Divya Mayura Vahanam
Rudrasya Sunum Surasainya Natham
Guham Sadaham Sharanam Prapadye

Ya Kundendu Tushara Hara Dhavala
Ya Shubra Vastravrita
Ya Vina Varadanda mantita Kara
Ya Sveta Padmasana
Ya Brahmaachyuta Sankara Prabhitibhir
Devai Sada Pujita
Sa Mam Patu Sarasvati Bhagavati
Nishyesha Jatyapaha

Om Namah Sivaya Gurave
Sat Chid Ananda Murtaye
Nisprapanchaya Shantaya
Om Sarva Mangala Mangalye
Shive Sarvatha Sadhike
Sharanye Tryambake Gauri
Naraayani Namostute
Naraayani Namostute

Om Shantih Shantih Shantih
Om Namaha Shivaya.

Gajananam`i tõlge eesti keelde:
Ma kummardan Umà poja Ganesha (Vighnesvara) lootosjalgadele, kes hävitab kurbuse (mure), keda teenib Bhuta-Ganadi (inglite) vägi, kel on elevandi nägu ja kes on osa Kapittha ja Jambu viljade essentsist.
Ma leian alati varjupaiga 6-näolises (Subrahmanya) Guhas, kes on sügavpunane nagu Kunkuma, kes valdab suuri teadmisi, kes ratsutab pühal paabulinnul, kes on Rudra (Shiva) poeg ja kes on Devade (jumalate, inglite) armee juht.
Kaitsku mind jumalanna Saraswati, kes kannab nii valgeid vanikuid nagu Kunda-lill, kuu ja lumi, kes on ehitud puhasvalgete riietega, kelle käsi kaunistavad Vina ja õnnistuse žest, kes istub valgel lootosel, keda alati kummardavad Brahma, Vishnu, Shiva ja kõik teised jumalad ja kes eemaldab kogu inertsuse ja laiskuse.
Tervitused Õpetaja Shivale , kes on olemise, teadmise ja õndsa absoluudi kehastus; kelles ei eksisteeri maisust ja kes viibib alati rahus.
Tervitan Püha Ema, keda kutsutakse Narayani´ks (Narayana abikaasaks), Śaranye´ks (kaitsja Shiva abikaasaks), Trayambake´ks (Kolmesilmse Jumal Shiva abikaasaks) ja Gauri´ks – kes toob häid endeid ja kes täidab pühendunu kõik igatsused ja soovid.
Om. Luba Sel kaitsta meid mõlemaid – õpetajat ja õpilast. Lase sel tuua mõlemale rõõmu (joovastust vabanemisest). Lase meil mõlemal avaneda ja teostuda (leidmaks käsikirjade tõelist tähendust). Muuda meie õpingud viljakaks. Lase meil mitte iial teineteise peale vihastuda. Om. Rahu. Rahu. Rahu. Tervitatud olgu Jumal Shiva!

LÕPETAMISE MANTRAD.
Meele ehk vaimu häälestamine vajalikule lainele.
Joogatunni lõppedes korratakse mantraid, et hoida eneses tallel kogu energia, õpetused ja õnnistused, mida saavutati läbi praktikate. Need on:
Maha Mrityunjaya Mantra, lühidalt “Om Tryambakam” on võimas mantra, millega palutakse Jumal Shiva`lt surematust( siinkohal mõeldakse surematuse all Moksha`t ehk vabanemist elu ja surma tsüklitest). Jumal Shiva alistas Surmajumala Yama ja seega võib õnnistada oma pühendunuid surematusega ehk Moksha`ga. See mantra loob ka kaitset haiguste, õnnetuste ja muu negatiivse eest. Tervendava mõjuga. Tavaliselt korratakse 3 korda. Sünnipäeval võiks korrata 108 korda. Seda mantrat on soovitav korrata ka enne mingit ohtlikku ettevõtmist, nagu näiteks operatsioon või reis.
Rahu mantrad. Läbi nende mantrate kordamise me soovime õnne, rahu ja muid õnnistusi kogu olemasolevatele elusolenditele. See arendab isetust meie südametes ja loob rahu vibratsioone mentaalses maailmas.
Seejärel tulevad veedalikud mantrad, mis aitavad meid ühenduda Jumaliku Tarkusega.
Kõige lõpus me avaldame oma tänu ja ülistame läbi mantrate oma Guru ehk Vaimset Õpetajat.

Maha Mrityunjaya Mantra.
Om. Om. Om.
Om Tryambakam Yajamahe
Sugandhim Pushtivardhanam
Urvarukamiva Bandhanan
Mrityor Mukshiya Maamritat (korrata 3 korda)

Om Sarvesham Svastir Bhavatu
Sarvesham Shantir Bhavatu
Sarvesham Purnam Bhavatu
Sarvesham Mangalam Bhavatu

Sarve Bhavantu Sukhinah
Sarve Santu Niramayaah
Sarve Bhadrani Pasyantu
Ma Kaschid-Dukha-Bhag-Bhavet

Asato Ma Sat Gamaya
Tamaso Ma Jyotir Gamaya
Mrityor Mamritam Gamaya

Om Purnamadah Purnamidam
Purnat Purnamudachyate
Purnasya Purnamadaya
Purnameva Vashishyate

Om Shantih Shantih Shantih
Om Namah Shivaya.

Om Tryambakam`i tõlge eesti keelde:

OM. Kummardame kolmesilmset Ainsat (Shiva), kes lõhnab hästi ja kes hoolitseb kõigi olendite eest. Lase Tal vabastada meid surmast surematuse nimel, nagu meripura saab vabastatud väätidest (et ta saaks ronida).
OM. Las kõikjal olla paljutõotavust. Las kõikjal olla rahu.
Las kõikjal olla täiust. Las kõikjal olla õitseng.
Las kõikjal olla õnn. Las igal pool olla küllus ja vabadus puudustest. Las kõik näevad teiste headust. Ära lase kellelgi mures ja kurbuses kannatada.
Juhata meid ebareaalse juurest Tõelisusse. Juhata meid pimedusest Valgusse. Juhata meid surelikkusest Surematusse.
OM. See on terviklikkus. See on tervik. Terviklikkusest ilmneb terviklikkus.
Kui tervikust eraldada tervik, siis jääb järele ikka ja jälle ainult tervik.
OM. Rahu. Rahu. Rahu.
Tervitatud olgu Jumal Shiva!

Söögipalve.
Brahmaarpanam Brahma Havir
Brahmaagnau Brahmanaa Hutam
Brahmaiva Tena Gantavyam
Brahma Karma Samaadhinaha

Tõlge eesti keelde:
Inimene, kes on täielikult süvenenud Krishna( Absoluutse Jumalikkuse) teadvusesse, jõuab kindlasti vaimsesse kuningriiki, sest ta on täielikult pühendunud üksnes vaimsetele tegevustele, mille lõpptulemus on absoluutne ning milles ohverdatu on samuti looduselt vaimne.
Bhagavat Gita 4. peatükk , 24, salm